Informacja o sklepie

KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA Sp. z o.o.
Harbutowice, ul. Stara Droga 48
43-430 Skoczów
Poland

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000120605,
NIP: PL5482349257,
Kapitał zakładowy 5.000.000 PLN


Kontakt z nami

opcjonalne